Dansa schottis

Steg

Indansning – schottissteg

Omdansning – hoppsteg/svikt

Schottissteget består av fyra moment:

  1. Fot 1 (ytterfot) ett långt steg framåt
  2. Fot 2 flyttas intill och tyngden överförs på denna fot.
  3. Fot 1 ett steg framåt
  4. Ett litet hopp/svikt på fot 1 medan fot 2 pendlar fram klar att isättas på nästa takts första taktdel.

Omdansningen består av två moment (kavaljerens steg)

  1. Efter ett halvt varvs vändning medsols isättes fot 1 ett steg bakåt i dansriktningen varefter ett hopp/svikt görs på samma fot.
  2. Efter ytterligare ett halvt varvs vändning isättes fot 2 ett steg framåt i dansriktningen varefter ett hopp/svikt görs på samma fot.

Omdansning sker med ett varv per takt framåt/bakåt.