Tävlingsinformation

Klasser

 • Ungdom 1 – till och med 15 år, födda efter 2004
  (om någon i paret är yngre gäller åldern för den som är äldst)
 • Ungdom 2 –  födda mellan 1994 – 2003
 • Senior – 26 år och uppåt
 • Veteran – båda +60, båda födda 1959 eller tidigare
 • Öppen klass – dansar valfri schottis, 2 omgångar samt final, anmälan på plats

Seniorerna dansar varje etapp i 6 minuter.
Övriga klasser dansar i 3 minuter.

Anmälan

Sista anmälningsdagen har varit. Tyvärr var det för få anmälda för att tävlingen skulle kunna genomföras.

Anmälningsavgift – 2019

 • Ungdom 200 kr/par
 • Senior    400 kr/par t o m 31 maj, 700 kr fr o m 1 juni
 • Veteran  400 kr/par t o m 31 maj, 700 kr fr o m 1 juni
 • Öppen klass anmälan sker på plats

En anmälan är godkänd först när vi mottagit anmälningsavgiften till
PG 301313-3

Information

Utlämning av nummer lappar och enkel frukost sker från 9:00 och tävlingen startar 9:45 ned defilering. Vi räknar med att sluta ca. 16:00

Upplandsschottisen går i tre etapper på olika underlag, asfalt, gräs och dansbana. För samtliga klasser gäller att fem par tas ut till final. Ungdom 1 och veteraner dansar alltid kortare tid.

I den öppna klassen får alla delta, men inte med en partner som dansat i samma klass och man får dansa valfri schottisvariant. Två etapper samt final. Anmälan under dagen.

Finalen: Först dansar alla finalpar i sin grupp 3 minuter. Sedan dansar par för par med öppen bedömning efter varje par. Poängen från etapperna räknas ihop med finalpoängen.

Lagtävling

I seniorklassen delas även ett lagpris ut. Poängen från de tre bästa paren i varje förening räknas samman efter de tre etapperna. Högst sammanlagda poäng vinner lagpriset, som är ett vandringspris.

Föreningstävling

Den förening som har flest antal dansare som fullföljer de tre etapperna vinner föreningspriset.

OBS! I både lagtävlingen och föreningstävlingen räknas endast lag som är ”riktiga” föreningar. Det lagnamn som angetts på anmälningsblanketten ska vara namnet på en registrerad förening (med organisationsnummer) för att laget ska få ingå i dessa två tävlingar.

Domarna

Sammansättning av domargruppen varierar från år till år.
2018 hade vi följande domare:

Håkan Pettersson – huvuddomare
Reino Irvebrant
Anita Schaplovska
Gunilla Grindsäter

Bedömning

Dansarna bedöms efter stil, teknik, rytm, samdansning och uthållighet.