Tävlingsinformation

Klasser

  • Ungdom – till och med 15 år, födda efter 2002 (om någon i paret är yngre gäller åldern för den som är äldst)
  • Senior – 16 år och uppåt
  • Veteran – båda +55, båda födda 1962 eller tidigare (dansar kortare sträckor)
  • Öppen klass – dansar valfri schottis, 2 omgångar samt final, anmälan på plats

Anmälan

Sista anmälningsdagen är fredagen den 29 juli
Anmälningsblanketten

Anmälningsavgift

  • Ungdom 150 kr/par
  • Senior 400 kr/par
  • Veteran 400 kr/par
  • Öppen klass anmälan sker på plats

En anmälan är godkänd först när vi mottagit anmälningsavgiften till PG 301313-3

Information

Utlämning av nummer lappar sker från 10.30 och tävlingen startar 11.00. Därefter kör vi 3 etapper innan det blir paus, finalerna startar 1 timme eter att sista etappen slutat. Vi räknar med att allt är klart senast 16.00.

Upplandsschottisen går i tre etapper, alla på dansbana. För samtliga klasser gäller att fem par tas ut till final. Veteraner dansar alltid kortare sträcka eller tid.

I den öppna klassen får alla delta, men inte med en partner som dansat i samma klass och man får dansa valfri schottisvariant. Två etapper samt final.

Lagtävling

I seniorklassen delas även ett lagpris ut. Poängen från de tre bästa paren i varje förening räknas samman efter de tre etapperna. Högst sammanlagda poäng vinner lagpriset, som är ett vandringspris.

Föreningstävling

Den förening som har flest antal dansare som fullföljer de tre etapperna vinner föreningspriset.

OBS! I både lagtävlingen och föreningstävlingen räknas endast lag som är ”riktiga” föreningar. Det lagnamn som angetts på anmälningsblanketten ska vara namnet på en registrerad förening (med organisationsnummer) för att laget ska få ingå i dessa två tävlingar.

Domarna

Sammansättning av domargruppen varierar från år till år.

Bedömning

Dansarna bedöms efter stil, teknik, rytm, samdansning och uthållighet.