1 juni, 2021

Hur du håller ditt vatten stabilt och rent

Sommarens temperaturer är idealiska för att använda din egen pool kontinuerligt och ta en simtur då och då. För att hålla poolen ren och inbjudande, är det viktigt med daglig rengöring av poolen och underhåll av vatten. Vår checklista hjälper dig i det vanliga arbetet för att hålla veckoplaneringen för poolunderhåll så enkel som möjligt. Ett grundläggande krav för hygieniskt och klart vatten är cirkulationen av hela poolinnehållet genom poolfiltersystemet. Detta bör göras minst två gånger om dagen. Dessutom sker återspolningsprocessen en gång i veckan i cirka 3 till 4 minuter. Detta följs av sköljning i 35 till 65 sekunder. Beroende på hur ofta poolen används och hur mycket smuts som tränger in befrias vattenytan från grov smuts med ett bladnät. Vanligtvis görs detta flera gånger i veckan. För att hålla botten och väggarna i poolen rena rengörs de regelbundet med hjälp av manuella eller automatiska pooldammsugare. Chockklorera din pool med jämna mellanrum. Snabbupplösande klortabletter eller granulat tillsätts i poolvattnet flera gånger i veckan upp till dagligen. Långsam upplösning av klor och multifunktionella flikar behöver däremot endast användas var annan vecka. Du hittar detaljerad information om tillsättning för att chockklorera pool i några av våra andra inlägg.

Läs mer »